16. srpna 2015 Neets

Aktualizované příklady vzorových zapojení jednotek Neets

K dispozici je nový, aktualizovaný dokument obsahující přehled všech parametrů řídicích jednotek Neets, a jejich typických zapojení.
Obsahuje vzorové příklady typických zapojení s popisy a tři komentované případové studie a podrobným popisem použitých komponent a zapojení.

Schémata jsou k dispozici na následujícím odkazu:
Přehled schémat typického zapojení systémů řízení A/V techniky v komerčních aplikacích