12. října 2020 KNX

Zúčastněte se online konference KNX

Vážení partneři KNX a příznivci KNX systémových instalací,

zveme vás k účasti na konferenci ke 30. výročí KNX a 5. výročí KNX národní skupiny ČR.
Nemusíte nikam jezdit, postačí věnovat asi 2 hodiny z vašeho času sledováním této online akce.

Konference bude probíhat virtuálně a během dopoledního programu budou účastníci seznámeni nejen s aktuální činností spolku KNX národní skupina ČR, ale budou jim předávány informace o rozvoji a činnosti KNX asociace souvisejícími s úspěšnou a dokonalou prací se systémem KNX a se softwarem ETS. Budou také uvedeny praktické poznatky s řešením projektů KNX instalací i o cestách, jak se vyhýbat problémům při projektování, zprovozňování a provozem KNX instalací. Doplněny budou i informace o novinkách v oblasti dalšího vzdělávání systémových integrátorů i nově se vzdělávajících projektantů a elektroinstalatérů.
Je určena projektantům, elektroinstalatérům, ale také investorům rodinných domů, komerčních a jiných objektů a všem zájemcům o inteligentní instalace.

Připojte se, a pozvěte také všechny známé, kteří mají zájem o KNX instalace:

20. 10. 2020 od 9:00 h na www.elektrika.tv

Ať již v době před konáním konference, tak i v jejím průběhu můžete zasílat svoje dotazy jak k problematice KNX, tak k činnosti KNX národní skupiny ČR, ke školením atd.

Adresa pro chatování vašich dotazů a námětů: https://sli.do/67682

Je důležité, abyste při zasílání vašich poznámek uváděli také váš mail a číslo vašeho účtu na MyKNX (KNXxxxxxxx), aby vám mohl být zaslán případný voucher.
Pokud bychom nestihli reagovat na všechny zaslané připomínky v průběhu této akce, dodatečně odpovíme na váš mail.

Z programu:
– významné novinky pro všechny Partnery KNX – jejich hodnocení a doporučování potencionálním zákazníkům
– poznatky z vynikajícího projektu KNX systémové instalace
– chyby v projektech a při jejich realizaci a předcházení jim
– informace o školeních KNX apod.