8. března 2014 Control4

XMPP/Jabber Driver pro Control4

XMPP/Jabber driver systému Control4 umožňuje řídicí jednotce systému Control4 komunikaci (příjem a posílání zpráv) protokolem XMPP/Jabber.

Umožňuje tak připojit automatizační systém Control4 k sítím instant messagingu, a využívat tyto sítě pro jednoduché a komfortní propojení automatizačních systémů budov s lidmi a geograficky či logicky vzdálených systémů mezi sebou.

Driver umožňuje:
– Přijímat zprávy
– Posílat zprávy
– Nastavovat stav Control4 Jabber klienta
– Autorizaci žádostí uživatelů o přijetí do seznamu klienta

Použití – přínosy:
• Pohodlné ovládání systému Control4 (světla, topení,..) zprávami aplikace Jabber
• Kontrola stavu systému Control4 v aplikaci Jabber
• Stavy oken a dveří, střežení zapnuto/vypnuto, technologické a havarijní stavy, ovládání a zjišťování stavu zasedacích místností
• Komunikace mezi dvěma a více systémy Control4 prostřednictvím aplikace Jabber
• Zadávání parametrů do systému Control4 z aplikace Jabber
• Jednoduché řízení režimů příjmu a odesílání zpráv ze systému domácí automatizace, snadno spravovatelné uživatelem z prostředí sítí instant messagingu bez potřeby specializovaných klientů.

Návod a driver XMPP/Jabber ke stažení